Home

▼Za to zdravilo se izvaja dodatno spremljanje varnosti, kar označuje navzdol obrnjen črn trikotnik. Tako bodo hitreje na voljo nove informacije o njihovi varnosti. Sami lahko k temu prispevate s poročanjem o katerem koli domnevnem neželenem učinku zdravil.


Pred uporabo zdravila natančno preberite Navodilo za uporabo. Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem. o domnevnem neželenem učinku lahko porčate tudi neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco, na način, kot je objavljeno na spletni strani www.jazmp.si.


Za medicinske informacije smo dosegljivi na e-naslovu: medical.affairs@medis.com ali po telefonu +386 1 589 6900.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: March 2021