Home

W przypadku pytań dotyczących produktów MDI prosimy o kontakt:

Telefon: +48 22 153 00 54
E-mail: SafetyMDI.Poland@pharmalex.com


Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą, pielęgniarką lub skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych powyżej.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2021 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: April 2021