Home

PENTHROX®

Werkzame stof
methoxyfluraan

Wat is het product?
Penthrox bevat de werkzame stof methoxyfluraan. Het wordt ingeademd (geïnhaleerd) via de speciaal ontworpen Penthrox inhalator

Voor wie is het?
Penthrox is een medicijn dat wordt gebruikt om matige tot ernstige pijn te verminderen bij volwassenen. Het zorgt voor snelle verlichting van door een trauma veroorzaakte pijn. Het neemt de pijn niet helemaal weg.

Gebruik
Penthrox is beschikbaar als een combinatieverpakking met
•1 flesje met 3 ml Penthrox
•1 Penthrox inhalator
•1 Actieve Kool (AK) kamer

Informatie voor patiënten

Download de bijsluiter

download-icon

Informatie voor zorgprofessionals

Download de samenvatting
van de productkenmerken

download-icon

EDUCATIEF MATERIAAL

PATIENT

resource-thumbnail download icon

Patiëntenwaarschuwingskaart

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(www.cbg-meb.nl).

ZORGVERLENER

resource-thumbnail download icon

Checklist voor toediening

Deze checklist betreft additioneel risicominimalisatie materiaal en heeft als doel belangrijke risico’s van methoxyfluraan te beperken of te voorkomen.

ZORGVERLENER

resource-thumbnail download icon

Brochure voor zorgverlener

Brochure over de risico’s van methoxyfluraan voor arts, verpleegkundige en andere zorgverleners

U kunt materialen betreffende methoxyfluraan aanvragen bij Medical Developments NED B.V., te bereiken via telefoonnummer +31 10 200 5079, of via SafetyMDI.Netherlands@pharmalex.com

MELD EEN BIJWERKING

ZORGPROFESSIONALS

Medical Developments International bewaakt routinematig de veiligheid van al zijn geneesmiddelen, inclusief het beoordelen van veiligheidsgegevens uit klinische onderzoeken en het verzamelen van meldingen van bijwerkingen. Als u op de hoogte bent van een patiënt die een bijwerking, overdosis of onverwachte voordelen heeft ondervonden met een van onze producten, neem dan contact op met Medical Developments International via SafetyMDI.Netherlands@pharmalex.com of Tel: +31 10200 5079.

Medical Developments International gebruikt uw gegevens alleen om contact met u op te nemen over uw melding van ongewenste voorvallen.

Bijwerkingen moeten ook worden gemeld aan uw plaatselijke regelgevende instantie in overeenstemming met met lokale vereisten. In Nederland betreft dit het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb: website www.lareb.nl