Home

▼ Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. I Vi možete pomoći prijavljivanjem svih nuspojava svom liječniku kao i prijavljivanjem svih nuspojava Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
Upute za prijavljivanje dostupne su na: www.halmed.hr.


Za sve medicinske informacije možete nam se obratiti na e-adresu: medical.affairs@medis.com ili na telefon +385 1 2303 446.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: March 2021

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.