Home

Vítáme Vás na stránkách Veřejně přístupné odborné informační služby o léčivých přípravcích společnosti Medical Developments NED B.V., pro něž je společnost Medical Developments NED B.V. držitelem rozhodnutí o registraci v České republice. Jsme připraveni zodpovědět Vaše další dotazy, týkající se společnosti Medical Developments NED B.V. a léčivých přípravků.


Penthrox je k dispozici v České republice.

Pentrhox – Informace pro lékaře (SmPC) a pro pacienty (PIL)


Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nežádoucí účinky můžete také hlásit zástupci držitele rozhodnutí o registraci: Medis, d.o.o., email: safety@medis.com

Kontaktní informace o Veřejně přístupné odborné informační službě (VPOIS), provozované držitelem rozhodnutí o registraci daného léku; email: medical.affairs@medis.com, tel .: + 420 771 136 030.


Penthrox® is a registered trademark of Medical Developments International Limited and is used under license

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.


Terms & Conditions

Date of preparation: April 2022

Copyright © 2020 Medical Developments International Limited. All rights reserved.